Molen Vlaardingen

Een veel gebruikte zoekterm: Molen Vlaardingen. Als u gezocht heeft naar “Molen Vlaardingen” dan bent u waarschijnlijk op zoek naar de molenwinkel die ernaast zit. Veel mensen zoeken op deze term omdat ze wel weten dat er een molen in Vlaardingen staat, maar ze weten misschien niet hoe de winkel heet.

De molen zelf is 1 x per maand geopend voor bezichtiging van 11.00 tot 16.00 uur. Dat is op de laatste zaterdag van de maand behalve in december. Er worden dan ook rondleidingen gegeven. De openingstijden van de molenwinkel zijn normaal gesproken dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur, maar let op! In de zomermaanden juli/augustus en december/januari gelden er afwijkende openingstijden. Zie hiervoor altijd onze voorpagina op www.aeolus.nl !

U koopt bij de molen in Vlaardingen een ambachtelijk geproduceerd product. Bak (H)eerlijk brood met puur volkorenmeel, gezond en lekker!

Molen Aeolus ofwel molen Vlaardingen is een stellingmolen uit 1870 en staat aan de Kortedijk. De molenwinkel ernaast zit als het ware aan de molen ‘vast’. Uit de gehele regio komen klanten om verse bakkersingrediënten te kopen in de molenwinkel. Via de webshop www.aeolus.nl bestellen klanten uit Nederland en aangrenzende landen online hun bakproducten.

Molen Vlaardingen Aeolus
foto: Paul Meuldijk

Winkel

De molenwinkel is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op zondag en maandag is de winkel altijd gesloten.

In juli, augustus, december en januari kunnen de openingstijden ook afwijken. Kijk hiervoor altijd even op www.aeolus.nl.

Molenwinkel Vlaardingen

Molen Vlaardingen

Eens per maand kan ook de molen worden bezichtigd. Dit is op de laatste zaterdag van de maand, behalve in december. U kunt dan terecht van 11.00 tot 16.00 uur. De stichting verzorgt de rondleidingen. Het is kosteloos, maar een kleine gift is natuurlijk altijd welkom voor het behoud van de molen! Als u voor de molenbezichtiging komt, parkeert u de auto dan s.v.p. aan het Emaus. Niet op het parkeerterrein van de winkel, daar parkeren alleen kort parkerende klanten.

Molen Aeolus Vlaardingen
foto: Martijn Oorthuis

Historie molen Vlaardingen

De molen aan de Kortedijk wordt al genoemd in een privilege dat Graaf Willem van Holland op 23 augustus 1407 aan de stad Vlaardingen schonk. Hierbij werd het stadsgebied uitgebreid tot honderd meter ten noorden van de molen. In 1579 vroegen Nicolaas Vossaert en Adriaan Reynierszoon uit Vlaanderen aan de heer van Naaldwijk toestemming om een nieuwe molen te bouwen. Dit werd hen toegestaan tegen een jaarlijkse betaling van twintig gulden windrecht.
Zes jaar later verkochten zij de molen aan de stad Vlaardingen.  Vanaf die tijd werd de korenmolen aan diverse molenaars verhuurd. Zijn inkomsten kreeg de molenaar uit het maalgeld dat iedereen die koren liet malen moest betalen. Voor koren dat buiten de stad gemalen werd kreeg hij de helft van het maalgeld. De onderhoudskosten aan de molen bleven voor rekening van de stad. In 1610 overwogen de burgemeesteren of het niet raadzaam was de molen aan de huurder te verkopen, omdat de kosten van reparatie en andere lasten meer bedroegen dan de huuropbrengst. Dat de molenaar de molen echter onmogelijk kón kopen blijkt uit zijn verzoekschrift vijf jaar eerder aan de stad. Op dit verzoek besloot het stadsbestuur de jaarlijkse pachtsom met vijfentwintig gulden te verlagen, om de man de kans te geven om zijn schuldeisers te voldoen.

Molen Vlaardingen
Aeolus molen in vroegere tijden

Honderd jaar later moest de molen wegens zijn bouwvallige staat afgebroken worden en werd voor f.20.000,– een nieuwe gebouwd, de huidige. Zeven jaar later werd deze molen doorde bliksem getroffen en brandde de bovenste helft af.
In de Franse tijd ging ook de molen
‘De Bonte Os’ aan de Galgkade over tot het malen van koren. In 1815 protesteerde de stadskorenmolenaar daartegen omdat daardoor zijn inkomsten aanmerkelijk daalden. De Bonte Os mocht sindsdien alleen nog als pelmolen werken.

“Gedetailleerde versie van de afbeelding van de vorige pagina”.

Molen Vlaardingen vroeger

Ondanks dit alleenrecht op het gebied van malen was het stadkorenmolenaarsschap allerminst een winstgevend beroep. In 1875 zei molenaar Matthijs Korver arm te zijn geworden op de molen; hij deed het voor zijn familie; zijn broers hadden hem er toe gebracht. Hij kon maar tweederde van de huur opbrengen, waarop het stadsbestuur besloot de molen openbaar te veilen.
Toch slaagde Matthijs Korver erin de molen zelf te kopen. Na zijn dood in 1882 werd zijn zoon Cornelis molenaar. De molen was toen f. 9.275,– waard. Zes jaar later werd Gijsbertus van der Knoop eigenaar van de molen en hij verkocht hem in 1895 aan Simon Terlaak.
Terlaak was de laatste windmolenaar. In 1914 stortte een der wieken haar beneden dwars door de omloop heen. De schade’was zo groot dat Terlaak besloot de wieken en de molenkap te slopen en voortaan te malen met behulp van een dieselmotor. In 1919 verkocht Terlaak de molen aan de Coöperatieve Landbouwers Aankoopvereniging ‘Samenwerking’. Deze gebruikte de molen voor het malen van veevoeder.

Plattegrond Molen Vlaardingen
Plattegrond van Vlaardingen uit 1630 met houten molen

In 1954 werd de molen aan de Gemeente Vlaardingen verkocht die hem liet restaureren. Bij die gelegenheid kreeg de molen de naam ‘Aeolus’ (Aeolus is de naam van de God van de wind).
Na de restauratie werd de molen als verkoop- en opslagruimte verhuurd aan ‘Samenwerking’, thans de Coöperatieve Vereniging ‘Maasmond’.
Sinds 1 april 1977 kwam er een splitsing. Maasmond bleef zijn verkoop houden in het pakhuis en de molen wordt vanaf die tijd door de familie Niek Boekestijn uit Maasland weer in vol bedrijf gebracht en nadat in 1977 de wieken zijn vervangen, draait de molen weer dagelijks op volle toeren om het graan te malen voor de warme bakkers.

Enkele maten en gewichten van de molen Aeolus:
De hoogte van de molen van de grond tot de top is ca. 30 meter. De vlucht van de wieken is 26.30 m. De molen heeft twee paar maalstenen die samen ca. 2.000 kg wegen; de as is gemaakt van gietijzer en weegt plm. 3.000 kg.

bouwtekening Molen
Bouwtekening Aeolus molen Vlaardingen
Kruirad Molen Aeolus
De baard die weer op zijn plek zou komen te hangen
Vader en zoon Boekestijn
Vader en zoon Boekestijn, samen met Gerda en Elly de grondleggers van de huidige molenwinkel
Winkelwagen
Scroll naar boven